Varovanje ljudi in premoženja

Gre za osnovno obliko varovanja. Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti ter premoženja ljudi, ki so na varovanem območju in premičnega ter nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.